Untitled 2
XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM
XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Câu hỏi: Chào Luật sư, chúng tôi muốn xin giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm. Luật sư tư vấn cho chúng tôi điều kiên, hồ sơ thủ tục để được cấp phép và hoạt động cách hơp pháp. Cảm ơn Luật sư

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm dến dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Liên quan đến vấn đề bạn thắc mắc, chúng tôi xin tư vấn như sau:

1. Ý KIẾN TƯ VẤN SƠ BỘ

1.1 Điều kiện chung

– Để hoạt động môi giới việc làm, Quý công ty cần đáp ứng các điều kiện bao gồm (1) Có ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp và (2) Được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm. Theo đó, ngành nghề kinh doanh phù hợp để đăng ký thực hiện hoạt động môi giới việc làm được quy định tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg là “Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm”.

– Như vậy, để có thể tiến hành kinh doanh dịch vụ việc làm Khách hàng cần thực hiện các thủ tục bao gồm:

 • Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM;
 • Tiến hành thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm tại Sở Lao Động – Thương Binh Xã Hội nơi Công ty hoạt động kinh doanh dịch vụ việc làm.

1.2  Xin cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 52/2014/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm, Khách hàng phải đáp ứng các điều kiện sau:

1.2.1 Điều kiện về địa điểm đặt trụ sở và chi nhánh của doanh nghiệp

Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

 • Nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có giấy tờ hợp lệ;
 • Nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

1.2.2 Thực hiện ký quỹ tại Ngân hàng

Doanh nghiệp phải nộp tiền ký quỹ là 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính và có xác nhận của ngân hàng về tiền ký quỹ kinh doanh hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp.

1.3 Thời hạn giấy phép: Giấy phép có thời hạn tối đa là 5 năm (60 tháng)

1.4 Lưu ý

 • Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy phép, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về giấy phép, địa điểm, lĩnh vực hoạt động, tài khoản, tên giám đốc, số điện thoại.
 • Trước 10 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu hoạt động dịch vụ việc làm, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở chính về ngày bắt đầu hoạt động.

2. PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA SBLAW

2.1 Chuẩn bị hồ sơ:

 • Thông báo cho Khách hàng về hồ sơ đăng ký theo quy định;
 • Soạn thảo các tài liệu cần thiết để nộp bằng tiếng Việt;
 • Hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của cơ quan cấp phép.

2.2 Thủ tục cấp phép:

 • Thay mặt Khách hàng nộp hồ sơ tại các cơ quan có thẩm quyền;
 • Giám sát và theo dõi tiến độ với các cơ quan về quá trình phê duyệt;
 • Cập nhật cho khách hàng tiến độ và các yêu cầu bổ sung (nếu có); và
 • Bàn giao kết quả cho Khách hàng.

2.3 Thủ tục sau cấp phép:

Thay mặt Khách hàng nộp thông báo đến các cơ quan có thẩm quyền về ngày bắt đầu hoạt động

2.4 Phạm vi công việc nêu trên được mô tả như sau:


– Chuẩn bị hồ sơ:
Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Quý Khách hàng cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo yêu cầu của SB Law;

– Nộp hồ sơ: Trong vòng 02 ngày làm việc từ ngày nhận hồ sơ đã được kí và niêm phong, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền;

– Quy trình Cấp phép: Trong vòng 10 ngày làm việc từ ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Lưu ý: Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm là thủ tục thẩm tra cấp phép. Do đó, đôi khi có thể kéo dài vì những lý do khách quan từ cơ quan cấp phép. SB Law sẽ nỗ lực và phối hợp một cách hợp lý để thúc đẩy quá trình cấp phép trong trường hợp cần thiết.

3. PHÍ DỊCH VỤ

 • Phí dịch vụ cho việc đăng ký Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm:30.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng)
 • Lưu ý: Phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm 10% VAT và các chi phí khác phát sinh trên cơ sở thay mặt Khách hàng (nếu có).

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân

Câu hỏi: Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân. Luật sư …

Chat Zalo: 0904340664