Xử lý tài sản bảo đảm của các tổ chức tín dụng tại sao lại chậm?

0
85

Trong Bản tin kinh tế kênh truyền hình thông tấn, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW có phần trao đổi về nội dung xử lý tài sản bảo đảm của các tổ chức tín dụng.