Untitled 2
thu-vien-phap-luat

Xử lý vi phạm pháp luật về giao dịch điện tử

Câu hỏi: Đồng nghiệp của tôi (A) bị phát hiện lén gửi bản hợp đồng giao dịch điện tử giữa công ty tôi với công ty đối tác cho đối thủ cạnh tranh. Hiện A đang trong thời gian chờ quyết định xử lý của công ty. Tôi muốn hỏi liệu có những hình thức xử lý nào có thể sẽ áp dụng đối với hành vi của A?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

       Căn cứ Điều 9 Luật Giao dịch điện tử 2005:

“Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử

  1. Cản trở việc lựa chọn sử dụng giao dịch điện tử.
  2. Cản trở hoặc ngăn chặn trái phép quá trình truyền, gửi, nhận thông điệp dữ liệu.
  3. Thay đổi, xoá, huỷ, giả mạo, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép một phần hoặc toàn bộ thông điệp dữ liệu.
  4. Tạo ra hoặc phát tán chương trình phần mềm làm rối loạn, thay đổi, phá hoại hệ thống điều hành hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại hạ tầng công nghệ về giao dịch điện tử.
  5. Tạo ra thông điệp dữ liệu nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật.
  6. Gian lận, mạo nhận, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép chữ ký điện tử của người khác.”

Hành vi của đồng nghiệp bạn thuộc trường hợp di chuyển trái phép thông điệp dữ liệu theo Khoản 3 Điều 9. Căn cứ Điều 50 Luật Giao dịch điện tử 2005 quy định về xử lý vi phạm pháp luật về giao dịch điện tử, A có thể bị áp dụng những hình thức xử lý sau:

– Xử lý kỷ luật;

– Xử phạt hành chính;

– Bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

– Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Việc áp dụng hình thức xử lý nào sẽ còn phải tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664