Untitled 2

Ý nghĩa của quy định về việc công bố nội dung ĐKKD?

Điều 21 Luật Doanh nghiệp 1999 quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đăng báo địa phương hoặc báo hàng ngày của trung ương trong ba số liên tiếp. Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2005 có quy định mới là trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đăng trên mạng thông tin doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc một trong các loại báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

Việc quy định doanh nghiệp phải đăng báo nhằm công bố công khai nội dung đăng ký kinh doanh cho toàn xã hội biết, tạo nên cơ chế giám sát công khai của toàn xã hội đối với doanh nghiệp, đồng thời là một sự quảng cáo sơ bộ cho sự ra đời của một doanh nghiệp. Luật Doanh nghiệp 1999 quy định đăng báo địa phương hoặc báo hàng ngày của trung ương đã gây nên một số thắc mắc thế nào là báo địa phương, thế nào là báo trung ương; báo địa phương có thể là tuần báo hay nhật báo; có thể đăng trên báo điện tử được không¼

Để giải toả những thắc mắc này, góp phần tạo điều kiện cho sự hình thành mạng thông tin doanh nghiệp toàn quốc của cơ quan đăng ký kinh doanh, Luật Doanh nghiệp 2005 đã quy định cụ thể các loại báo mà không đề cập tới cấp độ báo trung ương hay địa phương, miễn là đăng trên mạng thông tin doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc một trong các tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

Mặt khác, nội dung đăng báo cũng cụ thể hơn, nhằm thông tin tới mọi người về vốn Điều lệ của công ty cổ phần theo nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Theo Luật gia : Cao Bá Khoát và Luật sư : Trần Hữu Huỳnh.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Trường hợp nào bị coi là xung đột lợi ích?

Câu hỏi: Tôi là trưởng ban dự án của một doanh nghiệp nhà nước. Hiện …

Chat Zalo: 0904340664