Untitled 2
Home / Luật sư / Luật sư doanh nghiệp / Luật sư tư vấn về quy chế hoạt động trong doanh nghiệp
nui-bai-tho_chon-83bbe(1)

Luật sư tư vấn về quy chế hoạt động trong doanh nghiệp

Luật sư của SBLAW sẽ tư vấn cho khách hàng về quy chế hoạt động trong doanh nghiệp.
Cụ thể công việc của luật sư như sau:
– Tư vấn cho khách hàng cụ thể về Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc công ty,  chỉ rõ cho khách hàng biết Giám đốc được làm gì và phải làm gì trong công ty?
 – Tư vấn cho khách hàng cụ thể về vai trò của Chủ tịch HĐQT và mối quan hệ chi phối giữa Chủ tịch HDQT và Giám đốc.
– Căn cứ để tư vấn: Điều lệ Công ty của khách hàng và Luật doanh nghiệp.
– Việc tư vấn sẽ được thực hiện bằng văn bản.

Tin nổi bật

nhan-vien-kinh-doanh-bat-dong-san

Thay đổi đăng kí doanh nghiệp và địa điểm kinh doanh

Câu hỏi: Chào Luật sư, công ty tôi đang muốn thay đổi địa điểm kinh …

Chat Zalo: 0904340664