Untitled 2

Luật sư tư vấn về quy chế hoạt động trong doanh nghiệp

Luật sư của SBLAW sẽ tư vấn cho khách hàng về quy chế hoạt động trong doanh nghiệp.
Cụ thể công việc của luật sư như sau:
– Tư vấn cho khách hàng cụ thể về Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc công ty,  chỉ rõ cho khách hàng biết Giám đốc được làm gì và phải làm gì trong công ty?
 – Tư vấn cho khách hàng cụ thể về vai trò của Chủ tịch HĐQT và mối quan hệ chi phối giữa Chủ tịch HDQT và Giám đốc.
– Căn cứ để tư vấn: Điều lệ Công ty của khách hàng và Luật doanh nghiệp.
– Việc tư vấn sẽ được thực hiện bằng văn bản.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

camera hành trình cho phương tiện giao thông

Quy định về lắp camera hành trình cho xe tải.

Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp logistic, chúng tôi có câu hỏi gửi luật …

Chat Zalo: 0904340664