Untitled 2

Thủ tục mở chi nhánh tại Campuchia

Doanh nghiệp hỏi: Công ty chúng tôi chuyên sản xuất, kinh doanh dược phẩm, viên nang rỗng, dụng cụ y tế….

Hiện công ty có nhu cầu mở thêm chi nhánh tại Campuchia.
SBLAW vui lòng mail cho công ty bảng chảo giá phí dịch vụ: Thay mặt khách hàng làm thủ tục mở chi nhánh bên Campuchia.
Cảm ơn SBLAW
Luật sư trả lời: Chúng tôi, Công ty Luật TNHH S&B Law (sau đây gọi là “S&B Law”) được biết Công ty (sau đây gọi là “Khách hàng”) đang có nhu cầu (i) thành lập Chi nhánh tại Campuchia (sau đây gọi là “Chi nhánh Capuchia”).
Do đó, chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng bản Đề xuất Dịch vụ Tư vấn Pháp luật về việc thành lập Chi nhánh Campuchia để Quý Khách hàng xem xét.
1.Ý KIẾN TƯ VẤN SƠ BỘ
Theo quy định của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, doanh nghiệp hoặc cá nhân tại Việt Nam khi đầu tư ra nước ngoài phải tiến hành thủ tục cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư tại Cục Đầu tư ra Nước ngoài của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Tiếp theo hoặc song song với thủ tục trên, Nhà Đầu tư Việt Nam sẽ tiến hành các thủ tục tại nước ngoài mà cụ thể trong trường hợp này là tại Campuchia để xin cấp Giấy Chứng nhận Thành lập Doanh nghiệp/Chi nhánh.
Trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư sang Campuchia, nếu số vốn đầu tư mà Khách Hàng dự kiến đầu tư quá 20 tỷ đồng, Khách Hàng phải có văn bản cam kết tự thu xếp ngoại tệ chuyển sang Campuchia hoặc có một ngân hàng cam kết cho Khách hàng vay vốn.
Bên cạnh đó, Khách Hàng phải có tài liệu xác định về địa điểm thực hiện dự án đầu tư và văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế về việc hoàn thành nghĩa vụ thuế đến thời điểm đầu tư.
Đối với các giấy tờ liên quan trong quá trình thành lập Chi nhánh Campuchia, Chúng tôi sẽ thông báo cụ thể trong quá trình thành lập.
2. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC
Lộ trình thực hiện mục tiêu thành lập Công ty tại Campuchia sẽ được thực hiện với các bước như sau:
2.1. Thủ tục xin cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư ra nước ngoài tại Việt Nam
a. Soạn hồ sơ xin cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư ra nước ngoài phù hợp với pháp luật và yêu cầu của cơ quan cấp phép và các cơ quan thẩm tra khác để nộp tại Cục Đầu tư ra Nước ngoài. Thời hạn để hoàn tất việc soạn hồ sơ và chuyển cho Khách hàng xem xét lần đầu là 7 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng chuyển đầy đủ các thông tin và tài liệu theo yêu cầu của SBLaw;
b. Trong vòng 2 ngày kể từ khi có ý kiến hoặc yêu cầu của Khách hàng về bộ hồ sơ, chúng tôi sẽ chỉnh sửa để Khách hàng ký và nộp hồ sơ.
c. Tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan cấp phép;
d. Thay mặt Khách hàng liên hệ, giải trình, bổ sung hồ sơ tài liệu với các cơ quan có thẩm quyền;
e. Thay mặt Khách hàng nhận các kết quả và Giấy Chứng nhận Đầu tư tại cơ quan cấp phép. Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Chúng tôi sẽ nhận Giấy Chứng nhận Đầu tư ra nước ngoài;
2.2. Thủ tục xin cấp Giấy Chứng nhận Thành lập Doanh nghiệp/Chi nhánh tại Campuchia
a. Soạn hồ sơ xin cấp Giấy Chứng nhận Thành lập Doanh nghiệp/ Chi nhánh tại Campuchia phù hợp với pháp luật Campuchia và yêu cầu của cơ quan cấp phép Campuchia. Thời hạn để hoàn tất việc soạn hồ sơ và chuyển cho Khách hàng xem xét lần đầu là 10 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng chuyển đầy đủ các thông tin và tài liệu theo yêu cầu của Nhà Tư vấn;
b. Trong vòng 3 ngày kể từ khi có ý kiến hoặc yêu cầu của Khách hàng về bộ hồ sơ, chúng tôi sẽ chỉnh sửa để Khách hàng ký và nộp hồ sơ;
c. Tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan cấp phép của Campuchia;
d. Thay mặt Khách hàng liên hệ, giải trình, bổ sung hồ sơ tài liệu với các cơ quan có thẩm quyền;
e. Trong vòng 50 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, chúng tôi sẽ thay mặt Khách hàng hoặc cùng Khách hàng nhận Chứng nhận Thành lập Doanh nghiệp/ Chi nhánh tại cơ quan cấp phép Campuchia.
Lưu ý: Các mốc thời hạn nêu trên không kể thời gian cần thiết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.
3. PHẠM VI CÔNG VIỆC
Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
Mô tả phạm vi dịch vụ
1. Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ :
 Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết trong quá trình xin cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư ra nước ngoài và thủ tục xin cấp Giấy Chứng nhận Thành lập Công ty/ Chi nhánh tại Campuchia;
 Soạn thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép bao gồm nhưng không giới hạn đơn, giấy ủy quyền, nghị quyết của Ban giám đốc đối với hồ sơ của mục 4.1. Và hồ sơ đối với hồ sơ tại mục 4.2. Không bao gồm việc chuẩn bị tài liệu cần thiết của các bên thứ ba hoặc của chính Khách hàng như Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp, hợp đồng liên quan đến địa điểm thuê, tài liệu chứng minh năng lực, tư cách của Nhà đầu tư hoặc chuẩn bị các bản dịch từ tiếng Anh sang tiếng Khmer hoặc chuẩn bị các bản hợp pháp hóa lãnh sự;
 Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;
 Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;
 Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;
 Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền và của Khách hàng;
 Dịch các tài liệu sang tiếng Anh để ký (nếu cần thiết).
2. Thủ tục cấp phép:
 Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép gồm Cục Đầu tư ra Nước ngoài thuộc bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan Đăng ký Doanh nghiệp Campuchia;
 Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;
 Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có;
 Nhận kết quả hoặc cùng khách hàng nhận kết quả.
4. TÀI LIỆUCHUYỂN GIAO
Tài liệu chuyển giao bao gồm các tài liệu được soạn thảo bằng tiếng Việt để nộp tại cơ quan cấp phép.
5. PHÍ DỊCH VỤ
5.1. Phí cho những dịch vụ của S&B Law như được đề cập ở Mục 5 nêu trên như sau:

– Phí dịch vụ hỗ trợ xin cấp giấy phép Đầu tư ra nước ngoài là 100.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm triệu Việt Nam Đồng);
– Phí dịch vụ hỗ trợ thành lập Công ty/ Chi nhánh tại Campuchia là 120.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu Việt Nam Đồng);
Phí dịch vụ trên không bao gồm các chi phí phát sinh trên danh nghĩa Khách hàng bao gồm 10% VAT, phí dịch vụ ngân hàng để nhận và chuyển tiền, chi phí công chứng và dịch thuật từ tiếng Anh sang tiếng Khmer (25 USD/Trang/300 từ) hoặc chi phí hợp pháp hóa lãnh sự. Trong trường hợp cần sự hỗ trợ, S&B Law sẽ hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các bản hợp pháp hóa lãnh sự với chi phí của Khách hàng.
Khách hàng sẽ ngay lập tức thông báo cho S&B Law khi thực hiện thanh toán các khoản tiền được ghi nhận trong các Yêu cầu thanh toán của S&B Law. S&B Law sẽ chỉ triển khai dịch vụ khi nhận được khoản thanh toán cho các Yêu cầu thanh toán tương ứng. Đồng thời, S&B Law bảo lưu quyền chấm dứt dịch vụ nếu việc thanh toán không được thực hiện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày xuất Yêu cầu thanh toán. Ngoài ra, trong trường hợp thanh toán không đúng hạn, S&B Law bảo lưu quyền chấm dứt hợp đồng và hoặc tính lãi trả chậm 0,5% một tháng cho đến khi nhận được khoản thanh toán trên thực tế.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

CÁC ƯU ĐÃI VỀ ĐẦU TƯ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Câu hỏi: Các ưu đãi dành cho các nhà đầu tư theo pháp luật Việt Nam …

Chat Zalo: 0904340664