Untitled 2

60 biểu mẫu trong xét xử vụ án hình sự áp dụng từ 01/01/2018

Ngày 19/9/2017, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP 60 biểu mẫu văn bản tố tụng trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

Trong đó, đáng chú ý đến một số mẫu biên bản, mẫu bản án sử dụng trong phiên tòa xét xử vụ án hình sự, như là:

– Mẫu Biên bản phiên tòa hình sự sơ thẩm (Mẫu số 22-HS)

– Mẫu Biên bản phiên tòa hình sự phúc thẩm (Mẫu số 23-HS)

– Mẫu Biên bản phiên tòa hình sự giám đốc thẩm (Mẫu số 24-HS)

– Mẫu Biên bản nghị án sơ thẩm (Mẫu số 25-HS)

– Mẫu Biên bản nghị án phúc thẩm (Mẫu số 26-HS)

– Mẫu Bản án hình sự sơ thẩm (Mẫu số 27-HS)

– Mẫu Bản án hình sự phúc thẩm (Mẫu số 28-HS)

Ngoài ra, nhiều biểu mẫu khác dùng trong giai đoạn trước và sau khi phiên tòa diễn ra như: Quyết định tạm giam, quyết định đình chỉ vụ án, quyết định hoãn phiên tòa, thông báo sửa chữa, bổ sung bản án.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 08 tháng 6 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Xem chi tiết và tải văn bản tại đây: Nghị quyết số 05.2017.NQ-HĐTP-SBLAW

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Đưa thông tin về tội phạm lên facebook có được không?

Câu hỏi: Tôi bị 1 người lừa đảo để chiếm đoạt của tôi số tiền …

Chat Zalo: 0904340664