Home / Tin tức / Tin pháp luật - SBLAW / Áp dụng quy định mới về phí xử lý vụ việc cạnh tranh theo Thông tư 251/2016/TT – BTC
pho_bien_van_ban

Áp dụng quy định mới về phí xử lý vụ việc cạnh tranh theo Thông tư 251/2016/TT – BTC

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 251/2016/TT- BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Theo đó, thông tư này sẽ quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh, gồm: phí giải quyết khiếu nại vụ việc cạnh tranh, phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh.

Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân khi được cơ quan quản lý cạnh tranh xử lý vụ việc cạnh tranh; cơ quan quản lý cạnh tranh có thẩm quyền xử lý vụ việc cạnh tranh và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu, nộp phí xử lý vụ việc cạnh tranh.

Mức thu phí:

– Mức phí giải quyết khiếu nại vụ việc cạnh tranh:

+ Đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh là 10.000.000 đồng/vụ việc;

+ Đối với hành vi hạn chế cạnh tranh là 100.000.000 đồng/vụ việc;

– Mức phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là 10.000.000 đồng/vụ việc.

– Mức phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh là 50.000.000 đồng/hồ sơ.

Tổ chức thu phí: Cục Quản lý cạnh tranh thuộc Bộ Công thương có nhiệm vụ tổ chức thu, kê khai, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định tại Thông tư này. Tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Nguồn chi phí trang trải cho việc xử lý và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Tin nổi bật

Đề xuất mới về hóa đơn bán hàng hóa-sblaw

Đề xuất mới về hóa đơn bán hàng hóa

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn bán hàng …

Chat Zalo: 0904340664