Untitled 2

Áp dụng quy định mới về phí xử lý vụ việc cạnh tranh theo Thông tư 251/2016/TT – BTC

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 251/2016/TT- BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Theo đó, thông tư này sẽ quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh, gồm: phí giải quyết khiếu nại vụ việc cạnh tranh, phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh.

Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân khi được cơ quan quản lý cạnh tranh xử lý vụ việc cạnh tranh; cơ quan quản lý cạnh tranh có thẩm quyền xử lý vụ việc cạnh tranh và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu, nộp phí xử lý vụ việc cạnh tranh.

Mức thu phí:

– Mức phí giải quyết khiếu nại vụ việc cạnh tranh:

+ Đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh là 10.000.000 đồng/vụ việc;

+ Đối với hành vi hạn chế cạnh tranh là 100.000.000 đồng/vụ việc;

– Mức phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là 10.000.000 đồng/vụ việc.

– Mức phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh là 50.000.000 đồng/hồ sơ.

Tổ chức thu phí: Cục Quản lý cạnh tranh thuộc Bộ Công thương có nhiệm vụ tổ chức thu, kê khai, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định tại Thông tư này. Tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Nguồn chi phí trang trải cho việc xử lý và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664