Untitled 2
Father Helping Son With Homework Using Digital Tablet

Bác ruột có trở thành người giám hộ đương nhiên của cháu ruột không?

Câu hỏi: Tôi là Mai. Cháu tôi mới 5 tuổi bị mồ côi bố mẹ do bố mẹ cháu bị tai nạn và tôi là bác ruột của cháu tôi. Xin hỏi, tôi có trở thành người giám hộ đương nhiên của cháu tôi không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 52 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên như sau:

“Người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật này được xác định theo thứ tự sau đây:

1. Anh ruột là anh cả hoặc chị ruột là chị cả là người giám hộ; nếu anh cả hoặc chị cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì anh ruột hoặc chị ruột tiếp theo là người giám hộ, trừ trường hợp có thỏa thuận anh ruột hoặc chị ruột khác làm người giám hộ.

2. Trường hợp không có người giám hộ quy định tại khoản 1 Điều này thì ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại là người giám hộ hoặc những người này thỏa thuận cử một hoặc một số người trong số họ làm người giám hộ.

3. Trường hợp không có người giám hộ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột hoặc dì ruột là người giám hộ.”

Dẫn chiếu điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Dân sự 2015:

“1. Người được giám hộ bao gồm:

a) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc không xác định được cha, mẹ;

b) Người chưa thành niên có cha, mẹ nhưng cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự; cha, mẹ đều có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; cha, mẹ đều bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; cha, mẹ đều bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con; cha, mẹ đều không có điều kiện chăm sóc, giáo dục con và có yêu cầu người giám hộ; …”.

Căn cứ vào quy định của pháp luật thì khi cháu của bạn 5 tuổi mất bố mẹ thì anh (chị) ruột là anh chị cả của cháu làm người giám hộ. Nếu anh chị cả không đủ điều kiện thì anh chị tiếp theo. Nếu các anh chị của cháu cũng chưa thành niên thì ông bà nội ngoài làm người giám hộ hoặc những người này thỏa thuận 1 trong số họ làm người giám hộ. Trường hợp, ông bà nội ngoại không còn hoặc ông bà nội ngoại không đủ điều kiện làm người giám hộ thì cô ruột, dì ruột, chú ruột, bác ruột, cậu ruột làm người giám hộ.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà từ SBLAW có phần trao đổi về cách thức đòi nợ theo đúng quý định của pháp luật trong chương trình làm đúng hiểu đúng kênh truyền hình quốc hội. Mời các bạn đón xem tại đây:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

contract_ofym

Hợp đồng vô hiệu

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi trong trường hợp hợp đồng vô hiệu do có đối …

Chat Zalo: 0904340664