Untitled 2
Bạn có thể tự nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp hay không?

Bạn có thể tự nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp hay không?

Tổ chức, cá nhân Việt Nam có quyền tự mình nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp hoặc ủy quyền đại diện tiến hành thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp hoặc có thể (không bắt buộc) nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp thông qua dịch vụ trung gian của một Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

Nếu người nộp đơn hoặc tổ chức, cá nhân chưa hiểu rõ cách thức làm và nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, thậm chí chưa biết cách thiết kế kiểu dáng công nghiệp, và không muốn tham vấn Cục Sở hữu trí tuệ, thì nên sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp bằng cách thuê một Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp thay mặt mình làm và nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

  1.Trình tự thực hiện: – Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký có thể nộp …

Chat Zalo: 0904340664