Untitled 2

Bản quyền trong thời đại TPP

Việc “đạo thơ” là một hành vi vi phạm quyền tác giả, bên bị vi phạm có thể lựa chọn các cách giải quyết như thương lượng, hoà giả hoặc khởi kiện ra toà để yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, bồi thường về vật chất và tinh thần.

Tuy nhiên một điều khó tại Việt Nam hiện nay là để kết luận là có vi phạm bản quyền hay không đặc biệt là các tác phẩm văn học nghệ thuật đó là cần có một hội đồng nghệ thuật để giám định và đưa ra kết luận.

Trên đây là một trong những nội dung trao đổi của luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW trong bài trả lời chuyên mục Tiêu điểm đài VTC về thực thị bản quyền trong TPP đối với các tác phẩm văn học nghệ thuật.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Luật sư Phạm Duy Khương làm diễn giả buổi hội thảo về bản quyền

Ngày 14/12/2016, Đại học ngoại thương Hà Nội cùng với Câu Lạc Bộ Doanh Nhân …

Chat Zalo: 0904340664