Untitled 2
Giấy chứng nhận đầu tư.

Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư

Đối với DN có vốn đầu tư nước ngoài, hàng năm cần nộp báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền như Sở kế hoạch và đầu tư hay Ban quản lý khu công nghiệp.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tại đây SBLAW gửi mẫu báo cáo để doanh nghiệp có thể biết và thực hiện theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật đầu tư.

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Tên Công ty:
Điện thoại/Fax:
Mã số thuế:
E-mail (nếu có):

STT

CHỈ TIÊU

PHẦN DOANH NGHIỆP ĐIỀN THÔNG TIN

1

Giấy chứng nhận đầu tư

2

Quốc tịch của Nhà đầu tư

3

Địa chỉ:
– Trụ sở chính
– Địa điểm thực hiện dự án
– Địa chỉ chi nhánh (nếu có)
– Địa chỉ văn phòng đại diện, giao dịch (nếu có)
– Các địa điểm kinh doanh trực thuộc của doanh nghiệp (xưởng sản xuất, cửa hàng…)

4

Ngành nghề kinh doanh, mục tiêu hoạt động

5

Tổng vốn đầu tư đăng ký của dự án theo Giấy chứng nhận đầu tư (đô-la Mỹ):
tương đương đồng Việt Nam:
hình thức góp vốn:

6

Vốn điều lệ của doanh nghiệp (trước đây là vốn pháp định)
tương đương đồng Việt Nam:
Hình thức góp vốn:

7

Vốn đầu tư đã đưa vào thực hiện lũy kế đến thời điểm lập Báo cáo (đô-la Mỹ)
tương đương đồng Việt Nam:

8

Vốn đầu tư đã đưa vào thực hiện trong tháng lập Báo cáo (đô-la Mỹ)(nếu có)
tương đương đồng Việt Nam:

9

Vốn điều lệ của doanh nghiệp đã đưa vào thực hiện lũy kế đến thời điểm lập Báo cáo, trong đó:

10

Lao động, trong đó:
– Việt Nam (người):
– Nước ngoài (người):

11

Doanh thu của năm liền kề lập Báo cáo (đồng Việt Nam)

12

Nghĩa vụ tài chính đối với cơ quan quản lý Nhà nước (đồng Việt Nam):

13

Lợi nhuận sau thuế của năm liền kề lập Báo cáo (đồng Việt Nam)

14

Diện tích đất sử dụng (m2):

15

Tiến độ thực hiện dự án:

16.1

Dự án đã/đang triển khai hoạt động kinh doanh:

Đã hoàn tất các thủ tục theo quy định pháp luật và đang triển khai hoạt động kinh doanh.

16

Các vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp (nếu có)

Thay mặt và Đại diện cho

 

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664