Untitled 2
dịch vụ pháp lý

Báo giá dịch vụ pháp lý xây dựng đề án tổ chức và thành lập trường THPT.

Q: Chúng tôi là trường THPT tư thục, chúng tôi muốn SBLAW báo giá dịch vụ pháp lý xây dựng đề án tổ chức và thành lập trường của chúng tôi?

A: SBLAW hiểu chị muốn SBLAW xây dựng Đề án tổ chức và thành lập trường THPT để bên chị tiến hành thành xin cấp phép hoạt động Trường THPT.

SBLAW gửi đến chị 02 phương án thực hiện dịch vụ để chị lựa chọn và cho ý kiến nhé.

Phương án 1: Dự thảo Đề án phí dịch vụ là 20 triệu, chưa VAT và các chi phí khác. Sau khi nộp Hồ sơ cho Sở giáo dục nếu yêu cầu hiệu chỉnh thì tính phí hiệu chỉnh theo yêu cầu của Sở, mỗi lần hiệu chỉnh tính thêm 2 triệu, cho đến khi nào Sở chấp nhận Đề án

Phương án 2: Tổng là 30 triệu, chưa VAT và các chi phí khác, không hạn chế số lần hiệu chỉnh, đến khi nào Sở chấp nhận Đề án.

Trên đây là 02 Phương án mà chúng tôi đưa ra để bên chị xem xét và cho ý kiến.

Bên chị chọn phương án nào thì SBLAW sẽ thực hiện đề xuất dịch vụ theo yêu cầu của bên chị hoặc dự thảo hợp đồng dịch vụ pháp lý luôn.

Rất mong sự hợp tác của hai bên trong thời gian tới.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664