Untitled 2

Bảo hộ chương trình máy tính theo Công ước quốc tế.

Chương trình máy tính (CTMT) được bảo hộ theo các Công ước quốc tế sau:

 1 Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn hóa và nghệ thuật

“Công ước bảo hộ tác phẩm văn hóa, nghệ thuật” (Công ước Berne) được thông qua ngày 9/9/1986 tại Berne, Thụy Sỹ là công ước bản quyền quốc tế đầu tiên trên Thế giới bảo hộ quyền lợi của tác giả đối với tác phẩm văn hóa – nghệ thuật.

Phạm vi bảo hộ của công ước bao gồm tất cả các loại tác phẩm thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học trong đó….với thời hạn bảo hộ là suốt đời tác giả và 50 năm sau khi tác giả chết. Công ước Bern bảo hộ theo nguyên tắc tự động nên khi tham gia công ước Berne thì các tác phẩm ra đời trước khi nước đó là thành viên cũng được bảo hộ. Quyền tài sản quy định trong công ước liên quan tới CTMT là những quyền lợi về tài sản: bao gồm quyền dịch, quyền in sao, quyền biểu diễn. Quyền nhân thân bao gồm quyền công bố, quyền đứng tên, quyền bảo vệ sự toàn vẹn tác phẩm và quyền thu hồi.

 2 Hiệp ước của WIPO về quyền tác giả (WCT-WIPO copyright treaty)

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã ký hiệp ước này tại Geneva ngày 20/12/1996 Hiệp ước có 25 điều và các điều khoản của công ước Berne được bảo lưu dẫn chiếu trong Hiệp ước. Trong các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả hiệp ước lưu ý hai vấn đề: CTMT không phân biệt cách thức và hình thức thể hiện chung. Các dữ liệu được sưu tập dưới bất kỳ hình thức nào mà tạo nên những sáng tạo trí tuệ thì được bảo hộ. Hiệp ước có đề cập đến một số quyền như: Quyền phân phối, quyền truyền đạt tới công chúng.

 3 Hiệp định Trips

Hiệp định đã được ký ngày 15/4/1994 và có hiệu lực từ ngày 1/1/1996 là kết quả của việc đàm phán Urugoay trong khuôn khổ Hiệp định chung về thuế quan và thương mại .

Hiệp định đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau, trong đó có chế định quyền tác giả với quy định cụ thể về các khía cạnh sau đây:

– CTMT sẽ được bảo hộ như các tác phẩm văn học theo công ước Berne. Áp dụng cho cả hai dạng mã nguồn và mã máy với thời hạn bảo hộ trong vòng 50 năm.

– Quyền trong lĩnh vực cho thuê mang tính thương mại sẽ được áp dụng cho bản sao CTMT và trong các tác phẩm điện ảnh

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Luật sư Phạm Duy Khương làm diễn giả buổi hội thảo về bản quyền

Ngày 14/12/2016, Đại học ngoại thương Hà Nội cùng với Câu Lạc Bộ Doanh Nhân …

Chat Zalo: 0904340664