Untitled 2

Biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư được quy định như thế nào?

Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hiệu lực từ ngày 02/01/2016, quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động Đầu tư tại Việt Nam, Thông tư này bãi bỏ Quyết định số 1088/QĐ-BKH ngày 19/10/2006.

Theo đó, các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng biểu mẫu phải bảo đảm đúng quy cách, nội dung và hình thức quy định tại Thông tư này;

– Các biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư áp dụng với các nhà đầu tư với 13 loại văn bản, chẳng hạn: Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư; Đề xuất dự án đầu tư; Văn bản đăng ký góp vôn/mua cổ phần/phần góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài; Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành… Biểu mẫu văn bản áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư gồm 9 loại văn bản.

– Đối với các biểu mẫu báo cáo hoạt động đầu tư thì với báo cáo định kỳ của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có 3 loại văn bản; Còn báo cáo định kỳ của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có 15 loại văn bản cần phải áp dụng.

Các bạn có thể download Thông tư 16/2015/TT-BKHDT tại đây: 16.2015.TT.BKHDT và biểu mẫu tại đây: Bieu mau bao cao

Xem thêm video về Tư vấn mua công ty phân phối của Luật sư SB Law

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664