Untitled 2

Bổ sung ngành nghề cho thuê bất động sản

Chúng tôi hiểu rằng, Quý khách hàng (sau đây gọi là “Khách hàng”) đang có nhu cầu bổ sung ngành nghề cho thuê bất động sản, cụ thể là cho thuê nhà xưởng.

Do đó, chúng tôi hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng bản Đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Khách hàng xem xét.

1.     Ý kiến tư vấn

Qua thông tin do Quý Khách hàng cung cấp chúng tôi hiểu rằng, Quý Khách hàng đang xem xét điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư để bổ sung thêm dịch vụ cho thuê nhà xưởng, mà nhà xưởng đó do Quý Khách hàng tự tạo lập hoặc đi thuê của các đơn vị khác để cho thuê lại.

1.1. Dịch vụ cho thuê nhà xƣởng

Dịch vụ cho thuê nhà xưởng là một trong những hoạt động kinh doanh bất động sản được quy định trong Luật Kinh doanh Bất động sản số 63/2006/QH11 và Luật sửa đổi số 66/2014/QH13.

Theo đó, đến tháng 1/7/2015, Nhà Đầu tư nước ngoài sẽ chính thức được phép thực hiện hoạt động thuê nhà hoặc công trình để cho thuê lại.

Do vậy, đối với ngành nghề này, Khách hàng sẽ không gặp quá nhiều khó khăn trong việc xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện việc cung cấp dịch vụ này vào thời điểm Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi 2014 có hiệu lực.

Tuy nhiên, nếu xin điều chỉnh Giấy Chứng nhận Đầu tư vào thời điểm hiện nay để bổ sung ngành nghề cho thuê nhà xưởng, trong đó có cả nhà xưởng do Nhà Đầu tư đi thuê của các đơn vị khác, có thể sẽ khó khăn hơn.

Kết quả có thể như sau:

(i) Cơ quan cấp phép cho phép điều chỉnh Giấy Chứng nhận Đầu tư, đồng ý cho Nhà Đầu tư đi thuê để cho thuê lại nhà xưởng và cho phép thực hiện luôn;

(ii) Cơ quan cấp phép cho phép điều chỉnh Giấy Chứng nhận Đầu tư, đồng ý cho Nhà Đầu tư đi thuê để cho thuê lại nhà xưởng. Tuy nhiên, thời điểm mà Công ty được phép thực hiện phải đợi khi Luật Kinh doanh Bất động sản sửa đổi có hiệu lực.

1.2. Một số lưu ý trong việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Việc bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh và mục tiêu hoạt động được coi là yêu cầu mở rộng quy mô đầu tư đối với dự án.

Theo kinh nghiệm thực tế của chúng tôi, trong trường hợp, công ty có vốn đầu tư nước ngoài yêu cầu mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh, cụ thể trong trường hợp này, việc chấp thuận sẽ phụ thuộc rất lớn vào các yếu tố sau đây:

– Kết quả hoạt động kinh doanh của Khách hàng theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính gần nhất (năm 2013) phải khả quan. Trong một số trường hợp, để thẩm định chính xác tính khả thi của việc điều chỉnh mở rộng quy mô hoạt động của Dự án đầu tư, cơ quan cấp phép có thể yêu cầu Khách hàng giải trình thêm về tình hình kinh doanh sáu tháng đầu năm 2014.

– Khách hàng đã hoàn tất các nghĩa vụ thuế trong hai năm tài chính gần nhất;

– Khách hàng có giải trình cụ thể về nhu cầu sử dụng diện tích đất thuê đối với các hoạt động kinh doanh hiện tại (khi chưa mở rộng), diện tích đất đã được sử dụng trên thực tế, dự kiến về diện tích đất sẽ được sử dụng cho việc cho thuê kho bãi, dự kiến nhà xưởng đi thuê để cho thuê lại. Có thể, Nhà Đầu tư nước ngoài phải có hợp đồng/Biên bản ghi nhớ thuê nhà xưởng, công trình xây dựng của các chủ kho khác ngay từ thời điểm xin phép để thực hiện hoạt động cho thuê lại.

– Chúng tôi không loại trừ khả năng Cơ quan cấp phép sẽ yêu cầu Khách hàng bổ sung thêm vốn góp để phù hợp quy mô kinh doanh dự kiến mở rộng, mặc dù, theo kinh nghiệm thực tiễn của chúng tôi, khả năng này không cao.

2. Thủ tục cấp phép

Chúng tôi dự kiến rằng, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư để bổ sung thêm hoạt động cho thuê nhà xưởng sẽ được thực hiện với các bước như sau:

a. Chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư: Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Khách hàng, chúng tôi sẽ dịch tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt (nếu cần thiết) và chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật cũng như theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Hồ sơ đăng ký sẽ được gửi tới Khách hàng để rà soát và cho ý kiến nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung trong hồ sơ đăng ký. Sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên ý kiến của Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của của cơ quan chức năng về hồ sơ đăng ký. Cuối cùng,chúng tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ để Khách hàng ký. Thời hạn để hoàn tất bước này dự kiến 15 ngày làm việc.

b. Nộp hồ sơ đăng ký lên cơ quan chức năng: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ có chữ ký và đóng dấu, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng.

c. Thủ tục cấp phép: Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Quý Khách hàng sẽ nhận được Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

d. Thủ tục sau cấp phép: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, chúng tôi sẽ hoàn thành thủ tục sau cấp phép như đăng bố cáo điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư trên 03 số báo và cập nhật thông tin đăng ký mã số thuế.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664