Untitled 2

Cá nhân nước ngoài có được mua chung cư ở Việt Nam?

Làn sóng đầu tư vào Việt Nam cùng với các quy định mới của Luật Nhà ở 2014 đã cho phép các cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho họ làm ăn và sinh sống.

Điều 159 Luật Nhà ở năm 2014 quy định như sau:

1. Đối tượng tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam bao gồm:

a) Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan;

b) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam (sau đây gọi chung là tổ chức nước ngoài);

c) Cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam.

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua các hình thức sau đây:

a) Đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan;

b) Mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ.

Căn cứ theo quy định trên thì cá nhân nước ngoài có thể mua chung cư ở Việt Nam, tuy nhiên khi thực hiện giao dịch mua bán, người này phải xuất trình được hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam và không thuộc diện được quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự và cơ quan Đại diện của Tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Để tránh các rủi ro, thiết nghĩ người mua cần xác định người ký hợp đồng mua bán là chủ đầu tư hoặc người đại diện có thẩm quyền, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chủ đầu tư phải có ngành nghề kinh doanh bất động sản, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyền thuê đất, có Giấy phép xây dựng và giấy tờ xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Hợp đồng cần được công chứng, chứng thực, trong hợp đồng xác định rõ thông tin của các bên, đặc điểm của căn hộ, quyền và nghĩa vụ các bên, thời hạn thanh toán, phương thức thanh toán, thời điểm bàn giao nhà và cấp sổ hồng (Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở).

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

mua chung cư trả góp

Phần sở hữu chung và riêng của nhà chung cư

Câu hỏi: Nhà tôi ở chung cư, 3 hôm nay hàng xóm nhà tôi có …

Chat Zalo: 0904340664