Untitled 2
Cac-loai-bat-dong-san-dua-vao-kinh-doanh-va-nguyen-tac-kinh-doanh-bat-dong-san

Các loại bất động sản đưa vào kinh doanh và nguyên tắc kinh doanh bất động sản

Câu hỏi: Luật sư có thể cho chúng tôi biết quy định của luật kinh doanh bất động sản 2014 về các loại bất động sản đưa vào kinh doanh? Và nguyên tắc kinh doanh bất động sản?

Luật sư trả lời:

I. Theo Luật kinh doanh bất động sản 2014, những loại bất động sản được đưa vào kinh doanh gồm các loại sau:

1. Nhà, công trình xây dựng có sẵn của các tổ chức, cá nhân;

2. Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai của các tổ chức, cá nhân;

3. Nhà, công trình xây dựng là tài sản công được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đưa vào kinh doanh;

4. Các loại đất được phép chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì được phép kinh doanh quyền sử dụng đất.

II. Về nguyên tắc kinh doanh bất động sản, luật quy định như sau:

1. Bình đẳng trước pháp luật; tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên thông qua hợp đồng, không trái quy định của pháp luật.

2. Bất động sản đưa vào kinh doanh phải có đủ điều kiện theo quy định của Luật này.

3. Kinh doanh bất động sản phải trung thực, công khai, minh bạch.

4. Tổ chức, cá nhân có quyền kinh doanh bất động sản tại khu vực ngoài phạm vi bảo vệ quốc phòng, an ninh theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Mua bán nhà

Có được chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà không?

Câu hỏi: Tôi có ký hợp đồng thuê mua nhà. Tuy nhiên nay tôi có …

Chat Zalo: 0904340664