Untitled 2

Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động xây dựng

Đối với lĩnh vực xây dựng cần phải tuân thủ các nguyên tắc xuyên suốt cơ bản sau được quy định tại Điều 4 của Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003:

  1. Bảo đảmxây dựng công trình theo quy hoạch, thiết kế; bảođảm mỹ quan công trình, bảo vệ môi trườngvà cảnh quan chung; phù hợp với điều kiện tựnhiên, đặc điểm văn hoá, xã hội của từngđịa phương; kết hợp phát triển kinh tế- xã hội với quốc phòng, an ninh;
  2. Tuân thủ quy chuẩnxây dựng, tiêu chuẩn xây dựng;
  3. Bảo đảm chấtlượng, tiến độ, an toàn công trình, tính mạngcon người và tài sản, phòng, chống cháy, nổ, vệsinh môi trường;
  4. Bảo đảm xây dựng đồngbộ trong từng công trình, đồng bộ các công trình hạtầng kỹ thuật;
  5. Bảo đảm tiết kiệm, có hiệuquả, chống lãng phí, thất thoát và các tiêu cực kháctrong xây dựng.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thực trạng xây dựng sai phép ở Hà Nội

Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB LAW đã …

Chat Zalo: 0904340664