Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động xây dựng

0
118

Đối với lĩnh vực xây dựng cần phải tuân thủ các nguyên tắc xuyên suốt cơ bản sau được quy định tại Điều 4 của Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003:

  1. Bảo đảmxây dựng công trình theo quy hoạch, thiết kế; bảođảm mỹ quan công trình, bảo vệ môi trườngvà cảnh quan chung; phù hợp với điều kiện tựnhiên, đặc điểm văn hoá, xã hội của từngđịa phương; kết hợp phát triển kinh tế- xã hội với quốc phòng, an ninh;
  2. Tuân thủ quy chuẩnxây dựng, tiêu chuẩn xây dựng;
  3. Bảo đảm chấtlượng, tiến độ, an toàn công trình, tính mạngcon người và tài sản, phòng, chống cháy, nổ, vệsinh môi trường;
  4. Bảo đảm xây dựng đồngbộ trong từng công trình, đồng bộ các công trình hạtầng kỹ thuật;
  5. Bảo đảm tiết kiệm, có hiệuquả, chống lãng phí, thất thoát và các tiêu cực kháctrong xây dựng.