Untitled 2

Các tội danh buộc người bào chữa phải tố giác thân chủ

Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) sẽ chính thức có hiệu lực từ 01/01/2018. Theo đó, tại Khoản 3 Điều 19 quy định người bào chữa phải chịu trách nhiệm hình sự về tội che giấu tội phạm nếu không tố giác thân chủ của mình trong trường hợp thân chủ phạm các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do thân chủ đang chuẩn bị, đang thực hiện hoặc đã thực hiện mà người bào chữa biết rõ khi thực hiện việc bào chữa.

Dưới đây là các tội danh buộc người bào chữa phải tố giác thân chủ:

Các tội xâm phạm an ninh quốc gia: Điều 108; Điều 109; Điều 110; Điều 111; Điều 112; Điều 113; Điều 114; Điều 115; Điều 116; Điều 117; Điều 118; Điều 119; Điều 120; Điều 121.

Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người: Điều 123; Điều 141; Điều142; Điều 149; Điều 150; Điều 151; Điều 154.

Các tội xâm pham sở hữu: Điều 168; Điều 169; Điều 170; Điều 171; Điều 172; Điều 173; Điều 174; Điều 175; Điều 178.

Các tội phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại:  Điều 188; Điều 193; Điều 194; Điều 195.

–  Các tội trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm: Điều 207; Điều 208.

Các tội phạm khác xâm phạm tự quản lý kinh tế: Điều 219; Điều 220; Điều 221; Điều 222; Điều 223; Điều 224; Điều 230.

– Các tội phạm về ma túy: Điều 248; Điều 249; Điều 250; Điều 251; Điều 252; Điều 253; Điều 255; Điều 257; Điều 258.

Các tội xâm phạm an toàn giao thông: Điều 265; Điều 266; Điều 267; Điều 279; Điều 280; Điều 282.

Các tội phạm khác xâm phạm an toàn công cộng: Điều 302; Điều 303; Điều 304; Điều 305; Điều 309; Điều 310; Điều 311, Điều 317.

– Các tội phạm khác xâm phạm trật tự công cộng: Điều 327.

Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính: Điều 350.

Các tội phạm tham nhũng: Điều 353; Điều 354; Điều 355; Điều 357; Điều 358; Điều 359.

– Các tội xâm phạm hoạt động Tư pháp: Điều 373; Điều 374.

Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân và trách nhiệm của người phối thuộc với quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu: Điều 394; Điều 399; Điều 400; Điều 401; Điều 413.

Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh: Điều 421; Điều 422; Điều 423; Điều 424.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Làm chủ lô đề sẽ bị xử lý thế nào?

Câu hỏi: Hàng xóm của tôi là chủ lô đề. Xin hỏi, nếu bây giờ …

Chat Zalo: 0904340664