Untitled 2

Các trường hợp phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Câu hỏi: Xin Luật sư cho biết trong những trường hợp nào thì phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư?
Luật sư trả lời: Theo quy định tài điều 110, Luật nhà ở 2014 thì các trường hợp phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư bao gồm khi:
– Nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 99 của Luật này.
– Nhà chung cư bị hư hỏng mà chưa thuộc diện bị phá dỡ nhưng nằm trong khu vực phải thực hiện cải tạo, xây dựng đồng bộ với khu nhà ở thuộc diện bị phá dỡ theo quy định tại khoản 1 Điều này theo quy hoạch xây dựng được phê duyệt.
– Nhà chung cư không thuộc diện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này nhưng được tất cả các chủ sở hữu thống nhất phá dỡ để xây dựng lại nhà chung cư mới thông qua Hội nghị nhà chung cư.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Bán nhà

Cán bộ, công chức có được tham gia vào hoạt động kinh doanh bất động sản không?

Câu hỏi: Tôi là cán bộ nhà nước và hiện tại tôi đang có một …

Chat Zalo: 0904340664