Untitled 2

Các trường hợp thu hồi đất theo quy định của pháp luật

Câu hỏi:

Năm 1998, gia đình tôi có nhận đất giao khoán 4 ha của Công ty Giống vật nuôi cây trồng (đất giao 50 năm).

Năm 2016 UBND tỉnh có Quyết định thu hồi thửa đất trên từ công ty Giống vật nuôi cây trồng giao cho UBND xã quản lý. Năm 2017, hai đơn vị trên đã ký biên bản bàn giao. Vậy chúng tôi xin hỏi:

  • Quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh có đúng không? Nếu đúng chúng tôi được bồi thường như thế nào?
  • Khi giao đất về UBND xã quản lý, mục đính sử dụng đất vẫn không thay đổi vậy chúng tôi có được tiếp tục nhận khoán(hoặc) thuê không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, Điều 16 Luật Đất đai năm 2013 quy định về các trường hợp mà nhà nước quyết định thu hồi đất, trưng dụng đất như sau:

“1. Nhà nước quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

b) Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai;

c) Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

2. Nhà nước quyết định trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai”.

Trong thông tin bạn cung cấp, chúng tôi không thấy bạn cung cấp rõ thông tin về việc UBND tỉnh đưa ra quyết định thu hồi thửa đất từ công ty Giống vật nuôi cây trồng giao cho UBND xã quản lý với mục đích gì. Do vậy, từ các căn cứ được quy định tại Điều luật, bạn xem xét các trường hợp được đưa ra. Nếu quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh thuộc vào một trong các trường hợp trên thì quyết định thu hồi này đúng, còn nếu không thuộc vào một trong các trường hợp trên thì quyết định thu hồi này là sai, bạn nên xem xét nộp đơn khiếu nại.

Thứ hai, Khoản 2 Điều 77 Luật Đất đai năm 2013 quy định về bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân như sau:

“2. Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật này”.

 Vì vậy, nếu quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh đúng, thì bạn sẽ được bồi thường ứng với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật đất đai 2013.

Thứ ba, Điều 56 Luật Đất đai năm 2013 quy định về cho thuê đất như sau:

 “1. Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong các trường hợp sau đây:

a) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;

b) Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao quy định tại Điều 129 của Luật này”.

Theo quy định trên, khi giao đất về UBND xã quản lý, mục đính sử dụng đất vẫn không thay đổi (sản xuất nông nghiệp) nên bạn vẫn có thể tiếp tục nhận khoán hoặc thuê.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Xây nhà trên đất vườn có bị phạt không?

Câu hỏi: Bố mẹ tôi được thừa kế của ông bà nội 1 mảnh đất …

Chat Zalo: 0904340664