Untitled 2
lao động

Các trường hợp thường gặp trong Lao động và cách giải quyết

  1. Phải làm gì khi người sử dụng lao động trả lương không đúng hạn?

Câu hỏi: Tôi là Hương, 25 tuổi, ở Hà Nội. Tháng 1/2019 tôi có kí hợp đồng lao động với Công ty xuất bản ABC với thời hạn là 1 năm. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, công ty đã chậm trễ trong việc trả lương thậm chí còn trả lương không đúng với trong hợp đồng lao động. Sau 4 tháng làm việc, tôi muốn chấm dứt hợp đồng lao động nhưng công ty không cho với lý do hợp đồng lao động tôi kí chưa hết hạn. Vậy tôi muốn hỏi quý Luật sư tôi có được chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn không ?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 1 Điều 37 Bộ Luật lao động năm 2012 quy định về các trường hợp người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Cụ thể như sau:

Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động
1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

Như vậy, theo pháp luật chị có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn.

  1. Có được khấu trừ lương của người lao động vì lý do bất khả kháng không ?

Câu hỏi : Tôi là Tùng, hiện đang làm cho công ty sản xuất giầy A. Trong lúc đang làm việc, công ty bị mất điện ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất. Tuy đã cố gắng áp dụng các biện pháp cần thiết nhưng dây chuyền vẫn không hoạt động trở lại được. Điều đó làm cho công ty bị chậm trễ đưa hàng cho đối tác và phải bồi thường hợp đồng. Công ty đã khấu trừ lương của nhân viên với lý do bù đắp vào khoản tiền phải bồi thường. Vậy cho tôi hỏi công ty làm như thế có đúng không ?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 130 Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định về các trường hợp người lao động phải bồi thường thiệt hại cho người sử dụng lao động, cụ thể như sau:

“Điều 130. Bồi thường thiệt hại

1.Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc, thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

2.Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường; trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường.”

Khoản 1 điều 101 Bộ Luật Lao động năm 2012 cũng quy định: “Người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị của người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 130 của Bộ luật này”.

Theo đó công ty không thể khấu trừ lương của nhân viên vì lý do phải bồi thường thiệt hại được.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Nghỉ việc khi chưa làm hợp đồng lao động bằng văn bản ?

Câu hỏi: Hiện tại tôi đang làm việc cho 1 công ty xây dựng. Chỗ người …

Chat Zalo: 0904340664