Untitled 2

Cách đăng ký sở hữu trí tuệ khi cung cấp sản phẩm ra thị trường

Câu hỏi: Khi cần cung cấp sản phẩm ra thị trường, cách đăng ký sở hữu trí tuệ gồm những bước nào?

Trả lời: Tài sản sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp gồm có bản quyền tác giả, quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp như nhãn hiệu, sang chế, kiểu dáng công nghiệp, bí mật kinh doanh, tên thương mại…

Tuỳ theo mỗi loại tài sản sở hữu trí tuệ mà doanh nghiệp cần phải đăng ký hay không cần phải đăng ký vẫn được bảo hộ.

Những đối tượng sau không cần đăng ký mà vẫn được bảo hộ gồm:

  • Quyền tác giả, quyền lien quan.
  • Tên thương mại.
  • Bí mật kinh doanh.

Những đối tượng sở hữu trí tuệ sau phải đăng ký mới được bảo hộ gồm:

  • Nhãn hiệu
  • Sáng chế
  • Kiểu dáng công nghiệp.
  • Thiết kế bố trí mạch tích hợp.

Vì vậy doanh nghiệp cần phải biết mình đang sở hữu tài sản sở hữu trí tuệ nào, sau đó sẽ nhờ một đơn vị tư vấn có kinh nghiệm để họ đưa ra ý kiến và trợ giúp quá trình đăng ký.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Việt Nam – Nhật Bản: Chia sẻ kinh nghiệm thương mại hóa sáng chế, công nghệ

Ngày 03/10/2017, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) phối hợp với Cơ …

Chat Zalo: 0904340664