Untitled 2
Luật sư Nguyễn Thanh Hà

Cách tính kỳ hạn trả lương

Câu hỏi: Trong hợp đồng LĐ công ty tôi có ghi rõ ngày trả lương là ngày mùng 5 hàng tháng, ký chốt công tính lương là tròn 30 ngày tính đến ngày 25 của tháng trước. Xin cho tôi hỏi, công ty tôi đang trả lương theo tháng như vậy thì có đúng với quy định của pháp luật không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ tại Điều 94 Bộ luật Lao động 2012 quy định hình thức trả lương như sau:

 “1. Người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán. Hình thức trả lương đã chọn phải được duy trì trong một thời gian nhất định; trường hợp thay đổi hình thức trả lương, thì người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động biết trước ít nhất 10 ngày.

  1. Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng. Trường hợp trả qua tài khoản ngân hàng, thì người sử dụng lao động phải thỏa thuận với người lao động về các loại phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản”.

 Điều 95 Bộ luật Lao động 2012 quy định kỳ hạn trả lương như sau:

 “1. Người lao động hưởng lương giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thoả thuận, nhưng ít nhất 15 ngày phải được trả gộp một lần.

2. Người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc nửa tháng một lần.

3. Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thoả thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng”.

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 95 nêu trên, trường hợp người lao động hưởng lương theo tháng được trả lương tháng một lần hoặc nửa tháng một lần, thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và được ấn định vào một thời điểm cố định trong tháng.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, công ty lựa chọn hình thức trả lương theo hình thức tháng một lần (25 tháng trước – 25 tháng sau) và thời điểm trả lương được ấn định vào ngày mùng 5 hàng tháng là hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thời gian thử việc đối với lao động phổ thông là bao lâu?

Câu hỏi: Xin chào Công ty Luật SB LAW. Xin hỏi hiện nay vẫn còn …

Chat Zalo: 0904340664