Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo, bói toán online

0
92

Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB Law đã có những trao đổi về khung pháp lý đối với hành vi bói toán, mê tín dị đoan trong chương trình Kinh tế & Tiêu dùng, được phát trên kênh An Ninh TV. Trên đây là nội dung chi tiết: