Untitled 2
cham dut hop dong dan su

Chấm dứt hợp đồng dân sự

Luật sư cho tôi hỏi hợp đồng dân sự chấm dứt trong những trường hợp nào?

Luật sư trả lời: Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Nhưng hợp đồng dân sự sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

1.  Hợp đồng đã được hoàn thành

2.  Theo thỏa thuận của các bên

3.  Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân hoặc chủ khác chấm dứt mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể đó thực hiện;

4.  Hợp đồng bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện;

5.  Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn và các bên có thể thỏa thuận thay thế đối tượng khác hoặc bồi thường thiệt hại;

6.  Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

Do vậy hợp đồng của bạn sẽ chấm dứt nếu thuộc một trong các trường hợp nêu trên.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664