Untitled 2
thuc hien hop dong dan su

Thực hiện hợp đồng dân sự

Luật sư cho tôi hỏi khi thực hiện hợp đồng có cần phải thực hiện theo một nguyên tắc nào không?

Luật sư trả lời: Việc thực hiện hợp đồng phải tuân theo các nguyên tắc sau đây:

1.  Thực hiện đúng hợp đồng, đúng đối tượng, chất lượng, số lượng, chủng loại, thời hạn, phương thức và các thỏa thuận khác;

2.  Thực hiện một cách trung thực, theo tinh thần hợp tác và có lợi nhất cho các bên, bảo đảm tin cậy lẫn nhau;

3.  Không được xâm phạm đến  lợi ích của Nhà Nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

Vì vậy khi thực hiện hợp đồng các bên phải tuân theo các nguyên tắc trên để đảm bảo hợp đồng dân sự được thực hiện đúng pháp luật.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664