Untitled 2
hinh thuc hop dong dan su

Hình thức hợp đồng dân sự

Luật sư cho chúng tôi hỏi hợp đồng dân sự được thực hiện dưới những hình thức nào?

Luật sư trả lời: Hình thức của hợp đồng dân sự là phương tiện để ghi nhận, lưu trữ, truyền tải nội dung của hợp đồng. Đó là phương tiện để ghi nhận lại các điều khoản mà các bên đã cùng nhau thống nhất cam kết:

Nhà Nước luôn tôn trọng sự thỏa thuận, ý chí của mọi người vì vậy mà hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định.

Chú ý là trong trường hợp pháp luật có quy định hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép thì phải tuân theo các quy định đó.

Hợp đồng không bị vô hiệu trong trường hợp có vi phạm về hình thức, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Vậy nếu trường hợp pháp luật không bắt buộc về hình thức của hợp đồng thì các bạn có thể tự mình lựa chọn hình thức giao kết của hợp đồng.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664