Untitled 2
kiểm toán

Chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Điều 21 Nghị định 108/2006/NĐ-CP quy định nghĩa vụ của nhà đầu tư; thực hiện quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán và thống kê, có nghĩa là nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về kế toán, kiểm toán và thống kê theo các quy định sau:

– Về chế độ kế toán, kiểm toán: luật kế toán ngày 17/6/2003, nghị định 129/2004/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh.

– Về chế độ báo cáo thống kê: Luật thống kê ngày 26/6/2003 và nghị định 40/2004/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thống kê.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

ngoai tệ

Thủ tục chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Câu hỏi: Công ty tôi đang muốn thực hiện hoạt động đầu tư ở Hàn …

Chat Zalo: 0904340664