Untitled 2
Nghị định số 38/2013/NĐ-CP
Nghị định mới của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ ODA và nguồn vốn ưu đãi từ các nhà tài trợ

Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi để khu vực tư nhân tiếp cận vốn ODA và vốn vay ưu đãi

Ngày 23 tháng 04 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2013/NĐ-CP về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn ưu đãi của các nhà tài trợ.

Theo đó, Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi để khu vực tư nhân tiếp cận nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi trên cơ sở chia sẻ lợi ích và rủi ro giữa Nhà nước và tư nhân. Đặc biệt, hỗ trợ thương mại, đầu tư, tài chính, ngân hàng, du lịch và một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh  nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của nền kinh tế là một trong những lĩnh vực được ưu tiên sử dụng nguồn vốn này.

Nghị định bao gồm 8 chương và 71 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 06 năm 2013, thay thế Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.

Để download Nghị định số 38/2013/NĐ-CP , Quý khách có thể truy cập theo đường link sau

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664