Untitled 2

Chính sách ưu tiên lao động nữ của Nhà nước

Ngày 01 tháng 10 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ. Nghị định có hiệu lực vào ngày 15 tháng 11 năm 2015, thay thế Nghị định số 23/CP ngày 18 tháng 4 năm 1996.

14 Điều của Nghị định 85 quy định chi tiết về chính sách đối với lao động nữ gồm: Đại diện của lao động nữ; quyền làm việc bình đẳng của lao động nữ; cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ; quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai; giúp đỡ, hỗ trợ của người sử dụng lao động trong việc xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo; tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động nữ và chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động.
Sau đây là một số nội dung chính của Nghị định 85:

Thứ nhất: ưu tiên về việc cải thiện điều kiện lao động và chăm sóc sức khỏe.
Nghị định quy định khi khám sức khỏe định kỳ, lao động nữ được khám chuyên khoa phụ sản theo danh mục khám chuyên khoa phụ sản do Bộ Y tế ban hành. Hơn thến nữa, lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ như sau: Mỗi ngày 30 phút, tối thiểu là 03 ngày trong một tháng, nhưng vẫn hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động. Trường hợp lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ là 60 phút/mỗi ngày trong thời gian làm việc để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi.

Thứ hai: Quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai.
Theo Nghị định, lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh rằng việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động. Thời hạn báo trước theo thời cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.

Thứ ba: Lao động nữ được giúp đỡ, hỗ trợ của người sử dụng lao động trong việc xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo.
Tùy vào từng điều kiện, người sử dụng lao động xây dựng phương án, kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ, xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc hỗ trợ một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo đối với lao động nữ có con trong độ tuổi gửi trẻ, mẫu giáo bằng tiền mặt hoặc hiện vật. Mức và thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thỏa thuận của các bên.

Ngoài ra, người sử dụng lao động sử dụng nhiều lao động nữ được Nhà nước giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Các khoản chi tăng thêm cho lao động nữ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Bộ Tài chính.

Để tìm hiểu chi tiết hơn về Nghị định, mời Quý khách truy cập theo link sau: 85_2015_ND-CP
Mời Quý xem thêm tư vấn của luật sư SBLaw về vấn đề xin giấy phép lao động tại Việt Nam:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Nghỉ việc khi chưa làm hợp đồng lao động bằng văn bản ?

Câu hỏi: Hiện tại tôi đang làm việc cho 1 công ty xây dựng. Chỗ người …

Chat Zalo: 0904340664