Untitled 2

Chủ đầu tư không bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở xử lý thế nào?

Điều 22 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định về nghĩa vụ của bên bán nhà, công trình xây dựng như sau:

 1. Thông báo cho bên mua các hạn chế về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng (nếu có).
 2. Bảo quản nhà, công trình xây dựng đã bán trong thời gian chưa bàn giao cho bên mua.
 3. Thực hiện các thủ tục mua bán nhà, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.
 4. Giao nhà, công trình xây dựng cho bên mua theo đúng thời hạn, chất lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng; giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng.
 5. Bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán theo quy định tại Điều 20 của Luật này.
 6. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
 7. Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 8. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Như vậy, chủ đầu tư có nghĩa vụ giao nhà, công trình xây dựng cho bên mua theo đúng thời hạn, chất lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng; giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Và căn cứ theo Điều 23 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định về quyền của bên mua nhà, công trình xây dựng như sau:

 1. Yêu cầu bên bán hoàn thành các thủ tục mua bán nhà, công trình xây dựng theo thời hạn đãthỏa thuận trong hợp đồng.
 2. Yêu cầu bên bán giao nhà, công trình xây dựng theo đúng thời hạn, chất lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng; giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng.
 3. Yêu cầu bên bán bảo hành nhà, công trình xây dựng theo quy định tại Điều 20 của Luật này.
 4. Yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại do việc giao nhà, công trình xây dựng không đúng thời hạn, chất lượng và các cam kết khác trong hợp đồng.
 5. Các quyền khác trong hợp đồng.

Theo đó, bạn có quyền yêu cầu chủ đầu tư thực hiện giao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và thực hiện các quyền theo đúng hợp đồng đã giao kết. Nếu chủ đầu tư vẫn không giao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và không thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng thì bạn có thể làm đơn khởi kiện lên Tòa án yêu cầu thực hiện theo đúng hợp đồng và hoàn thành nghĩa vụ giao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

mua chung cư trả góp

Phần sở hữu chung và riêng của nhà chung cư

Câu hỏi: Nhà tôi ở chung cư, 3 hôm nay hàng xóm nhà tôi có …

Chat Zalo: 0904340664