Untitled 2
Chứng minh nhãn hiệu sử dụng rộng rãi.

Chứng minh nhãn hiệu sử dụng rộng rãi.

Q: Chúng tôi đã nộp đơn đăng ký một nhãn hiệu và bị Cục SHTT từ chối bảo hộ vì mô tả sản phẩm dịch vụ, công ty luật SBLAW có thể tư vấn cho chúng tôi cơ hội vượt qua quyết định từ chối ?

A: Trong trường hợp nhãn hiệu của Quý công ty bị từ chối bảo hộ cho sản phẩm do mô tả cho sản phẩm mang nhãn hiệu thì Quý công ty cần phải chứng minh rằng nhãn hiệu này đã được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam.

Theo đó, Quý công ty sẽ phải cung cấp các tài liệu chứng cứ chứng minh các vấn đề sau đây:

–         Lịch sử hình thành và phát triển của nhãn hiệu. Ít nhất 05 năm tại thị trường Việt Nam;

–         Số lượng các quốc gia đồng ý bảo hộ nhãn hiệu. Ít nhất là 25 quốc gia;

–         Số lượng các quốc gia mà sản phẩm mang nhãn hiệu đã được lưu hành. Ít nhất 15 quốc gia;

–         Doanh thu của sản phẩm mang nhãn hiệu trong vòng 05 năm gần đây;

–         Chi phí đã bỏ ra để quảng cáo cho sản phẩm mang dịch vụ trong vòng 05 năm gần đây.

Sau khi nhận được các tài liệu từ Quý công ty, chúng tôi sẽ soạn thảo công văn trả lời thông báo thiếu sót nội dung của Cục sở hữu trí tuệ.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thông báo về các khóa đào tạo từ xa DL101 “Tổng quan về Sở hữu trí tuệ” của WIPO

Hằng năm, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) triển khai các khóa …

Chat Zalo: 0904340664