Untitled 2

Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại các DN

Ngày 21/08/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 118/2014/TT-BTC hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước (NN) tại các DN từ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn NN và việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu NN tại các DN Tổng công ty đã tiếp nhận về các Bộ, UBND cấp tỉnh.

Thứ trưởng Bộ tài chính Trần Văn Hiếu đã ký. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/10/2014.

Cụ thể, từ ngày 09/10/2014, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn NN sẽ thực hiện tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu NN từ các Bộ, UBND cấp tỉnh tại công ty trách nhiệm hữu hạn NN một thành viên được chuyển đổi từ công ty NN độc lập hoặc mới thành lập trực thuộc các Bộ, UBND cấp tỉnh.

Công ty TNHH từ hai thành viên trở lên được chuyển đổi từ các DN độc lập 100% vốn NN hoặc mới thành lập trực thuộc các Bộ, UBND cấp tỉnh; công ty liên doanh có vốn góp NN do các Bộ, UBND cấp tỉnh làm đại diện chủ sở hữu; tập đoàn kinh tế, tổng công ty và các trường hợp khác theo quyết định của Thủ tướng…

Trường hợp DN có vốn góp NN trước ngày 09/10/2014, việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu NN tại các DN nêu trên phải hoàn thành trước ngày 09/11/2014. Riêng đối với công ty cổ phần được chuyển đổi từ các DN độc lập 100% vốn NN hoặc mới thành lập trực thuộc các Bộ, UBND cấp tỉnh hoặc tập đoàn kinh tế, tổng công ty, việc triển khai chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phải thực hiện trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày DN được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN lần đầu hoặc 30 ngày từ ngày có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Vui lòng vào đây để tải về

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Cổ đông có được làm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với chính công ty mình hay không ?

Câu hỏi: Cổ đông có được làm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với chính …

Chat Zalo: 0904340664