Untitled 2

Có được cấp nhà ở tái định cư khi đã được bồi thường bằng tiền?

Câu hỏi: Mình là Hòa. Nhà mình nằm trong khu đất bị quy hoạch để xây dựng dự nhà tình thương. Ngoài một căn nhà này mình còn một căn nhà nữa. Xin hỏi: Khi Nhà nước thu hồi đất nếu mình đã được nhận tiền bồi thường thì mình có được cấp nhà ở tái định cư không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 83 Luật đất đai năm 2013 quy định về các hình thức hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất:

1. Nguyên tắc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất:

a) Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định của Luật này còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ;

b) Việc hỗ trợ phải bảo đảm khách quan, công bằng, kịp thời, công khai và đúng quy định của pháp luật.

2. Các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất;

b) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở;

c) Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở;

d) Hỗ trợ khác.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này”.

Như vậy, tái định cư là một hình thức hỗ trợ của Nhà nước đối với chủ thể có đất ở bị Nhà nước thu hồi. Theo khoản 1, điều này, bên cạnh việc được hưởng khoản tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, chủ thể có đất bị thu hồi là đất ở còn được Nhà nước hỗ trợ.

Như vậy, ngoài việc được hưởng khoản tiền bồi thường, bạn còn được Nhà nước hỗ trợ tái định cư. Trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất dẫn đến việc bạn phải di chuyển nơi ở, bạn còn được hưởng một khoản hỗ trợ di chuyển chỗ ở.

Trong trường hợp nếu bạn đã có nhà ở mà nhà ở đó nằm trong cùng xã căn nhà bị thu hồi thì việc hỗ trợ sẽ được quy đổi thành tiền còn nếu căn nhà bạn có không nằm cùng địa bàn xã với căn nhà bị thu hồi thì sẽ được hỗ trợ bằng một suất tái định cư.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Điều kiện tách thửa tại thành phố Hồ Chí Minh

Câu hỏi: Em hiện cư trú tại H. Củ Chi – Tp. HCM. Em có …

Chat Zalo: 0904340664