Untitled 2
Mua bán nhà

Có được chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà không?

Câu hỏi: Tôi có ký hợp đồng thuê mua nhà. Tuy nhiên nay tôi có việc gấp nên cần đến tiền. Vậy Luật sư cho tôi hỏi tôi có thể chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà được không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi có ý kiến tư vấn như sau:

Theo Khoản 1, Điều 36, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định về việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà trong đó:

“Bên thuê mua có quyền chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên thuê mua chưa được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng phải được lập thành văn bản, có xác nhận của bên cho thuê mua vào văn bản chuyển nhượng.”

Vậy bạn có thể chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng khi mà các giấy tờ liên quan nêu trên chưa được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu bạn đáp ứng điều kiện trên thì ngoài ra việc cho thuê mua nhà phải đảm bảo nguyên tắc sau:

– Nhà, công trình xây dựng cho thuê mua phải bảo đảm chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường và các dịch vụ cần thiết khác để vận hành, sử dụng bình thường theo công năng, thiết kế và các thỏa thuận trong hợp đồng.

– Việc cho thuê mua nhà, công trình xây dựng phải gắn với quyền sử dụng đất.

– Các bên trong hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có thể thỏa thuận rút ngắn thời hạn thuê mua trước khi hết hạn thuê mua trong hợp đồng đã ký.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh

Câu hỏi: Tôi là Trung, ở Hà Nội. Tôi dự định cùng một số người …

Chat Zalo: 0904340664