Untitled 2
Ký kết

Nguyên tắc, điều kiện chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản

Câu hỏi: Công ty tôi đang thực hiện một dự án bất động sản. Tuy nhiên do thiếu vốn đầu tư nên công ty tôi muốn chuyển nhượng một phần của dự án để lấy số tiền đó tiếp tục đầu tư vào phần đất chúng tôi đang thực hiện công trình. Vậy có nguyên tắc và điều kiện gì để tôi có thể thực hiện chuyển nhượng được không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi có ý kiến tư vấn như sau:

Công ty bạn có thể chuyển nhượng một phần dự án như công ty bạn mong muốn tuy nhiên cần tuân thủ những nguyên tắc theo Điều 48, Luật kinh doanh bất động sản 2014:

-Không làm thay đổi mục tiêu của dự án;

-Không làm thay đổi nội dung của dự án;

-Bảo đảm quyền lợi của khách hàng và các bên có liên quan.

-Việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc đầu tư đồng ý bằng văn bản. Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc được đăng ký biến động vào giấy chứng nhận đã cấp cho chủ đầu tư chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai.

-Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản không phải làm lại hồ sơ dự án, quy hoạch xây dựng và Giấy phép xây dựng của dự án nếu không có thay đổi về nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của dự án.

Đồng thời việc chuyển nhượng phải đáp ứng được những điều kiện sau:

 -Dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt;

-Dự án, phần dự án chuyển nhượng đã hoàn thành xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thì phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt;

-Dự án không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

-Không có quyết định thu hồi dự án, thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp có vi phạm trong quá trình triển khai dự án thì chủ đầu tư phải chấp hành xong quyết định xử phạt.

-Chủ đầu tư chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng.

-Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, có đủ năng lực tài chính và cam kết tiếp tục việc triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, nội dung dự án.

Vậy để thực hiện được việc chuyển nhượng một phần dự án, bạn cần phải cân nhắc, xem xét công ty bạn đã đáp ứng đủ điều kiện trên chưa. Nếu chưa bạn cần phải thực hiện các thủ tục theo quy định Pháp luật. Ngoài ra công ty bạn cũng cần tuân thủ các nguyên tắc khi thực hiện chuyển nhượng.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh

Câu hỏi: Tôi là Trung, ở Hà Nội. Tôi dự định cùng một số người …

Chat Zalo: 0904340664