Untitled 2

Có được tự ý chuyển người lao động làm công việc khác không?

Câu hỏi: Tôi hiện làm việc ở 1 công ty đã được 5 năm. Tuy nhiên năm ngoái vì nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh nên công ty chuyển tôi sang một vị trí khác đã được gần 2 tháng. Hiện họ có đề xuất chuyển tôi sang tiếp 1 bộ phận khác nhưng tôi không đồng ý. Vậy công ty có được điều chuyển tôi liên tục như vậy không? Nếu không tôi cần làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 31 Bộ luật lao động 2012 thì: “Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.”

Như vậy, công ty bạn do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh nên được phép tạm thời điều chuyển người lao động làm công việc khác. Tuy nhiên, việc điều chuyển lần thứ 2 được quy định tại Điều 8 Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động cụ thể như sau:

  1. Người sử dụng lao động đã tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động đủ 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, nếu tiếp tục phải tạm thời chuyển người lao động đó làm công việc khác so với hợp đồng lao động thì phải được sự đồng ý của người lao động bằng văn bản.
  2. Người lao động không đồng ý tạm thời làm công việc khác so với hợp đồng lao động quy định tại Khoản 3 Điều này mà phải ngừng việc thì người sử dụng lao động phải trả lương ngừng việc theo quy định tại Khoản 1 Điều 98 của Bộ luật Lao động.

Như vậy, nếu bạn đã làm đủ 60 ngày mà công ty muốn điều chuyển vị trí tiếp thì phải được sự đồng ý của bạn.Bạn có thể yêu cầu công ty điều chuyển về vị trí cũ theo hợp đồng lao động đã ký (nếu vị trí đó còn) hoặc tiếp tục làm công việc hiện tại dựa vào thoả thuận của bạn với công ty. Trường hợp bạn không đồng ý mà dẫn đến việc phải chấm dứt hợp đồng lao động với công ty thì công ty có trách nhiệm trả đủ tiền lương cho bạn.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chế độ bảo hiểm xã hội đối với người khuyết tật

Câu hỏi: Thưa luật sư. Tôi năm nay 31 tuổi (là người khuyết tật), tôi …

Chat Zalo: 0904340664