Untitled 2

Có được ủy quyền giao kết hợp đồng mùa vụ không?

Câu hỏi: Tôi hiện muốn giao kết một hợp đồng mùa vụ trong 6 tháng với công ty. Tuy nhiên vì vướng việc gia đình nên có thể tôi không trực tiếp đến ký hợp đồng được. Vậy tôi ủy quyền cho người khác ký được không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 18 Bộ luật lao động 2012 thì:

“1. Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

2.Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản; trường hợp này hợp đồng lao động có hiệu lực như giao kết với từng người.”

Như vậy, về nguyên tắc bạn và người sử dụng lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động. Trường hợp bạn muốn ủy quyền cho người khác thay mặt mình ký kết hợp đồng lao động sẽ không được chấp nhận. Tuy nhiên đối với trường hợp bạn muốn giao kết hợp đồng mùa vụ trong 6 tháng với công ty thì nếu bạn quen nhóm người cùng ứng tuyển vị trí này thì nhóm của bạn có thể đề cử một người đứng ra thay mặt nhóm ký hợp đồng. Hợp đồng đó sẽ được công nhận như hợp đồng của riêng bạn với công ty.

Trường hợp này cần lưu ý, Hợp đồng lao động do người được ủy quyền giao kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Làm lộ thông tin quan trọng của công ty có thể bị xử lý ra sao?

Câu hỏi: Em mới xin nghỉ ở một công ty và có lỡ làm lộ …

Chat Zalo: 0904340664