Người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần lý do

0
102

Câu hỏi: Xin chào Công ty. Hiện nay tôi đang làm việc theo Hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Nhưng vì lý do cá nhân, tôi muốn chấm dứt Hợp đồng lao động hiện nay để tìm kiếm công việc khác. Tôi có thể đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động hiện nay hay không hay phải nhận được sự đồng ý của Công ty. Mong Công ty giải đáp thắc mắc giúp tôi. Xin trân trọng cảm ơn.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Hiện nay, theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021), quy định về Đơn phương chấm dứt hợp đồng của người lao động được quy định tại Điều 35 như sau:

1. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau:

a) Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng;

d) Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

2. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này;

b) Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 97 của Bộ luật này;

c) Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;

d) Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

đ) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật này;

e) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

g) Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Bộ luật này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.”

Như vậy, so với Bộ luật Lao động năm 2012 trước đây, Bộ luật Lao động năm 2019 đã cho phép người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần lý do, chỉ cần báo trước cho người sử dụng lao động một khoảng thời gian hợp lý. Trong trường hợp của bạn đang làm việc theo Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, bạn chỉ cần báo trước Công ty 45 ngày là có thể chấm dứt hợp đồng.

Bạn có thể tham khảo quy định tại khoản 2 Điều 35 nêu trên, nếu lý do chấm dứt của bạn rơi vào các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 35 thì bạn có thể chấm dứt ngay Hợp đồng mà không cần báo trước.