Không còn hợp đồng lao động theo mùa vụ

0
252

Câu hỏi: Xin chào Công ty. Tôi đang có nhu cầu thuê thêm lao động do 02 tháng giáp Tết cần thêm nhân công. Do thời gian thuê không dài nên tôi có dự định làm hợp đồng mùa vụ. Công ty tư vấn giúp tôi xem loại Hợp đồng trên đã phù hợp với công việc và nhu cầu của tôi hay chưa? Trân trọng cảm ơn.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Khoản 1 Điều 20 Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) quy định về các loại Hợp đồng lao động như sau:

“Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Như vậy, theo quy định mới của Bộ luật Lao động năm 2019, hiện nay đã bỏ nội dung về hợp đồng mùa vụ hoặc theo một công việc có thời hạn dưới 12 tháng được quy định tại Điều 22 Bộ luật Lao động năm 2012 trước đây, thay vào đó chỉ còn 02 loại hợp đồng là: hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Trong trường hợp của bạn ở đây, bạn nên ký hợp đồng lao động xác định thời hạn với người lao động (không quá 36 tháng) và phải hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014.