Giải quyết tranh chấp lao động tập thể

0
154

Câu hỏi: Hiện tập thể nhân viên chúng tôi đang xảy ra tranh chấp với Công ty. Mặc dù đã cùng nhau cố gắng thương lượng giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Vậy xin hỏi chúng tôi có thể yêu cầu giải quyết thông qua đâu?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SBLAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến những thắc mắc của bạn về giải quyết tranh chấp lao động tập thể, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định của Bộ luật lao động thì có 2 loại tranh chấp lao động tập thể là tranh chấp tập thể về quyền và tranh chấp tập thể về lợi ích. Theo đó, quy định tại Điều 179 Bộ luật lao động 2019 định nghĩa như sau:

– Tranh chấp lao động tập thể về quyền là tranh chấp giữa một hay nhiều tổ chức đại diện người lao động với người sử dụng lao động hoặc một hay nhiều tổ chức của người sử dụng lao động phát sinh trong trường hợp sau đây:

  • Có sự khác nhau trong việc hiểu và thực hiện quy định của thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế và thỏa thuận hợp pháp khác;
  • Có sự khác nhau trong việc hiểu và thực hiện quy định của pháp luật về lao động;
  • Khi người sử dụng lao động có hành vi phân biệt đối xử đối với người lao động, thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động vì lý do thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức đại diện người lao động; can thiệp, thao túng tổ chức đại diện người lao động; vi phạm nghĩa vụ về thương lượng thiện chí. (Điểm mới so với Bộ luật lao động 2012)

– Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích bao gồm:

  • Tranh chấp lao động phát sinh trong quá trình thương lượng tập thể;
  • Khi một bên từ chối thương lượng hoặc không tiến hành thương lượng trong thời hạn theo quy định của pháp luật.

Như vậy cần xác định tranh chấp của tập thể nhân viên với công ty thuộc loại tranh chấp lao động tập thể nào để từ đó xác định xem cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp này.

Trong trường hợp tranh chấp lao động tập thể của tập thể nhân viên là về quyền thì theo khoản 1 Điều 191 Bộ Luật lao động 2019 quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp này bao gồm:

– Hòa giải viên lao động

– Hội đồng trọng tài lao động (thay thế cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo quy định của Bộ luật lao động 2012)

– Tòa án nhân dân

Cũng theo khoản 2 điều này thì tranh chấp lao động tập thể về quyền phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết.

Trong trường hợp tranh chấp lao động tập thể của tập thể nhân viên là về lợi ích thì theo khoản 1 Điều 195 Bộ Luật lao động 2019 quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp này bao gồm:

– Hòa giải viên lao động

– Hội đồng trọng tài lao động

Bên cạnh đó khoản 2 Điều 195 còn quy định tranh chấp lao động tập thể về lợi ích phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết hoặc tiến hành thủ tục đình công.

Xin lưu ý, trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể với từng loại tranh chấp lao động tập thể là khác nhau và khác nhau ở từng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp này.

Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý cả về thời hiệu đối với yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền. Theo đó Bộ luật lao động trước đây áp dụng chung thời hiệu là 1 năm đối với các yêu cầu tới tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp này. Nhưng với Bộ luật lao động 2019 đã có sự điều chỉnh nhằm đẩy nhanh quá trình giải quyết tranh chấp, theo đó Điều 194 quy định thời hiệu mới như sau:

– Thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động tập thể về quyền là 06 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền hợp pháp của mình bị vi phạm.

– Thời hiệu yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền là 09 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền hợp pháp của mình bị vi phạm.

– Thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền là 01 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền hợp pháp của mình bị vi phạm.