Nguyên tắc trả lương và việc trả lương qua tài khoản ngân hàng

0
119

Câu hỏi: Nhờ SBLAW tư vấn giúp cho trường hợp của tôi. Công ty tôi yêu cầu nhân viên phải mua/dùng dịch vụ của Công ty nếu không sẽ bị tính là chưa đạt KPI (chỉ số đánh giá hiệu quả công việc). Bên cạnh đó yêu cầu các nhân viên phải mở tài khoản để trả lương mỗi tháng nhưng phí mở tài khoản và phí chuyển tiền lương các lần lại khấu trừ vào lương của tôi. Vậy những điều này có đúng hay không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SBLAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến những thắc mắc của bạn về quy định chi trả lương, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Những vấn đề bạn nêu trên trong Bộ luật lao động trước đây đều chưa có quy định rõ ràng do đó đã gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người lao động. Để khắc phục điều đó, Bộ luật mới đã bổ sung thêm các quy định về nguyên tắc trả lương cũng như hình thức trả lương qua tài khoản ngân hàng.

Theo đó, khoản 2 Điều 94 Bộ luật lao động 2019 quy định:

Người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động; không được ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định.

Bên cạnh đó, tại khoản 2 Điều 96 Bộ luật này quy định về hình thức trả lương thì phía Công ty của bạn phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.

Như vậy, việc Công ty của bạn ép nhân viên phải mua và sử dụng dịch vụ của Công ty để làm căn cứ đánh giá hiệu quả công việc là đã trái với nguyên tắc trả lương theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, việc khấu trừ vào tiền lương của nhân viên các khoản phí như phí mở tài khoản và phí chuyển tiền lương cũng là trái quy định về pháp luật lao động.