Untitled 2

Có mấy loại trang thông tin điện tử?

Câu hỏi: Có mấy loại trang thông tin điện tử

Trả lời:

Nghị định 72/2013/NĐ-CP định nghĩa trang thông tin điện tử (website) là hệ thống thông tin dùng để thiết lập một hoặc nhiều trang thông tin được trình bày dưới dạng ký hiệu, số, chữ viết, hình ảnh, âm thanh và các dạng thông tin khác phục vụ cho việc cung cấp và sử dụng thông tin trên Internet. Có 5 loại trang thông tin điện tử như sau:

  1. Báo điện tử là sản phẩm thông tin về các sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội thể hiện bằng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được sáng tạo, xuất bản định kỳ và phát hành, truyền dẫn tới đông đảo công chúng
  2. Trang thông tin điện tử tổng hợp (do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó)
  3. Trang thông tin điện tử nội bộ (do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động của chính cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó và không cung cấp thông tin tổng hợp)
  4. Trang thông tin điện tử cá nhân (do cá nhân thiết lập hoặc thông qua vụ mạng xã hội để cung cấp, trao đổi thông tin của chính cá nhân đó, không đại diện cho tổ chức hoặc cá nhân khác và không cung cấp thông tin tổng hợp)
  5. Trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành (do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng trong một lĩnh vực chuyên ngành nhất định và không cung cấp thông tin tổng hợp)

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Quy trình tư vấn nhanh chóng, chính xác

Tư vấn pháp luật qua email nhanh chóng, uy tín

Hiện nay, với nhu cầu tra cứu thông tin pháp luật, tư vấn pháp luật …

Chat Zalo: 0904340664