Untitled 2

Có phải nộp tiền sử dụng đất khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? 

Câu hỏi: Tôi có 1 lô đất khai hoang trước năm 1993 gần lô đất ở của tôi, bây giờ nhà nước đo đạc để làm sổ đỏ, đo liền cả hai lô: 3976m2, cho tôi hỏi có phải mất tiền nộp thuế không và nếu nộp thì có nhiều không (vì đất này ở vùng quê, miền núi) và đất này không có tranh chấp. Và cho tôi hỏi thêm: ngày 20/10/1017 tôi đi làm thủ tục cấp sổ đỏ thì nhân viên địa chính xã bảo đợt này luật đất đai mới cấp sổ đỏ chỉ cấp có thời hạn 50 năm chứ không cấp cố định nữa phải không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Về việc nộp tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu: 

Theo thông tin bạn cung cấp thì đất của gia đình bạn là đất khai hoang sử dụng từ trước năm 1993, theo đó bạn không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai, do đó, việc thu tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP:

“Điều 6. Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, nếu được cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau:

a) Trường hợp đất có nhà ở thì người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở đang sử dụng trong hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; đối với diện tích đất ở vượt hạn mức công nhận đất ở (nếu có) thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để ở mà tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, nhưng nay nếu được Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức công nhận đất ở theo giá đất quy định tại Bảng giá đất; nộp 100% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất vượt hạn mức công nhận đất ở theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này của loại đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng đất cao nhất quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Do bạn không trình bày rõ hiện trạng sử dụng đất cũng như mục đích sử dụng, đã có nhà ở hay công trình khác trên đất hay không nên bạn căn cứ quy định trên để xác định mức tiền sử dụng đất phải nộp. Ngoài ra hạn mức công nhận đất ở được thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Về thời hạn sử dụng đất nông nghiệp:

Khi được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thì thời hạn sử dụng đất được công nhận theo quy định của pháp luật về đất đai. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bạn được hiểu là Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bạn. Do đó, thời hạn sử dụng đất theo quy định tại Điều 126 Luật đất đai năm 2013 như sau:

“Điều 126. Đất sử dụng có thời hạn

1. Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.

2. Thời hạn cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân không quá 50 năm. Khi hết thời hạn thuê đất, hộ gia đình, cá nhân nếu có nhu cầu thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê đất”.

Theo quy định trên, thời hạn sử dụng đất ở là lâu dài, còn đất nông nghiệp là 50 năm. Luật đất đai năm 2013 cũng có quy định, khi hết thời hạn sử dụng đất, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn thời hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn nêu trên.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Điều kiện tách thửa tại thành phố Hồ Chí Minh

Câu hỏi: Em hiện cư trú tại H. Củ Chi – Tp. HCM. Em có …

Chat Zalo: 0904340664