Untitled 2
cthd

Công ty hợp danh được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

Câu hỏi: Tôi muốn thành lập công ty dưới hình thức công ty hợp danh, tôi muốn hỏi thành viên công ty hợp danh có thể là một tổ chức hay không? Khi công ty gặp rủi ro thì chịu trách nhiệm như thế nào? Công ty có được phát hành chứng khoán hay không?

Luật sư tư vấn:

Công ty TNHH Luật SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp lý của công ty chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 172 Luật doanh nghiệp 2014:

“1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

  1. b) Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty”

Như vậy, thành viên công ty hợp danh phải là cá nhân, không thể là một tổ chức và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.

Theo Khoản 3 Điều 172 Luật doanh nghiệp 2014 quy định “Công ty hợp dnah không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào”. Do đó, khi công ty khi muốn tăng vốn không được phép phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664