Untitled 2

Công ty TNHH đã hoạt động được 3 năm muốn hoạt động kinh doanh bất động sản có đăng ký được không và cần những gì?

Công ty TNHH đã hoạt động đươc 3 năm muốn hoạt động kinh doanh bất động sản vẫn đăng ký được.

Tuy nhiên, lĩnh vực kinh doanh bất động sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, do đó, căn cứ vào khoản 1.2 Thông tư 13/2008/TT-BXD của Bộ Xây Dựng về việc hướng dẫn thi hành luật kinh doanh bất động sản thì:

 Đối với doanh nghiệp đang hoạt động có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản thì hồ sơ xác nhận vốn pháp định phải có văn bản xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập về mức vốn hiện có thuộc sở hữu của doanh nghiệp đó được ghi trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất (năm đăng ký hoặc năm trước liền kề năm đăng ký) đảm bảo lớn hơn hoặc bằng mức vốn pháp định theo quy định tại Nghị định 153/2007/NĐ-CP (6 tỷ đồng).

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

thủ tục thành lập công ty

Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ

 1. Điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất và trang thiết bị: Khoản …

Chat Zalo: 0904340664