Untitled 2
đăng ký nhãn hiệu

Cung cấp bằng chứng sử dụng. và sửa đổi nội dung đăng ký nhãn hiệu

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp nước ngoài, đã đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, chúng tôi muốn biết về việc cung cấp bằng chứng sử dụng nhãn hiệu và chúng tôi muốn sửa đổi tên và địa chỉ của chúng tôi trên văn bằng bảo hộ?

Luật sư tư vấn: Tiếp theo nội dung trao đổi giữa Luật sư của Công ty chúng tôi và Quý Công ty liên quan ñến việc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và cung cấp chứng cứ chứng minh việc sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam, SBLAW trân trọng gửi đến Quý công ty ý kiến tư vấn như sau::

A. Về việc cung cấp chứng cứ chứng minh sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam

1. Sử dụng nhãn hiệu theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam/

Theo quy ñịnh tại Điều 124.5 của Luật sở hữu trí tuệ, sử dụng nhãn hiệu là việc thực hiện các hành vi sau đây:

(i) Gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh;

(ii) Lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hoá mang nhãn hiệu được bảo hộ;

(iii) Nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ

2. Các chứng cứ được chấp thuận

Từ các quy định nêu trên, Quý công ty cần phải cung cấp được các tài liệu/thông tin như dưới đây

+ Các phương tiện kinh doanh có gắn nhãn hiệu đã đăng ký tại việt Nam

+ Các phương tiện cung cấp dịch vụ có mang nhãn hiệu tại Việt Nam

+ Giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh

+ Quảng cáo để cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. và các tài liệu nêu trên phải chứng minh được hoạt động kinh doanh trên thực tế của Quý công ty tại Việt Nam

3. Biện pháp cung cấp chứng cứ

Từ các vấn đề nêu trên, Quý công ty cần phải thực hiện hoạt động kinh doanh liên quan đến các sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu tại Việt Nam càng sớm càng tốt.

Chúng tôi lưu ý rằng trong trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất 03 tháng tính ñến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực.

Chúng tôi sẽ tư vấn các phương án cụ thể để Quý công ty xem xét sau khi nhận ñược yêu cầu của Quý công ty.

4. Biện pháp thay thế

Trong trường hợp Quý công ty không thể thực hiện được biện pháp nêu trên, Quý công ty có thể nộp đơn mới để đăng ký lại nhãn hiệu tại Việt Nam.

Chúng tôi lưu ý rằng, phương án thay thế này có điểm hạn chế. Trong trường hợp có bất kì đơn đăng ký nhãn hiệu nào tương tự với nhãn hiệu của Quý công ty đã được nộp trước đơn của Quý công ty thì nhãn hiệu nộp trước này sẽ được chấp nhận bảo hộ trong trường hợp chủ đơn đăng ký hủy bỏ thành công Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của Quý công ty.

B. Sửa đổi văn bằng bảo hộ tại Việt Nam

1.1. Công việc thực hiện:

Công việc của chúng tôi khi thực hiện việc sửa bằng của Quý Công ty sẽ bao gồm:

-Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc nộp đơn sửa đổi văn bằng;

– Chuẩn bị Đơn, ký đơn (với tư cách là đại diện được uỷ quyền của Qúy công ty) và nộp Đơn tại Cục SHTT;

– Thông báo về việc nộp đơn với Qúy công ty ngay sau khi nộp đơn;

– Nhận tất cả các Thông báo từ Cục SHTT liên quan đến đơn và thông báo đến Qúy công ty;

– Xử lý tất cả các thiếu sót liên quan đến Đơn (nếu có yêu cầu từ Cục SHTT);

– Tư vấn các giải pháp để vượt qua từ chối của Cục SHTT (nếu Đơn bị từ chối bảo hộ);

– Theo dõi tiến trình của Đơn và thường xuyên cập nhật tình trạng cho Qúy công ty cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cục SHTT về việc bảo hộ nhãn hiệu;

2.2 Thủ tục và thời gian sửa đổi đơn nhãn hiệu

– Thủ tục và thời gian

Theo quy định, để sửa đổi văn bằng bảo hộ, quá trình sửa đổi khoảng từ 4-6 tháng kể từ ngày nộp đơn yêu cầu sửa đổi.

Trong trường hợp đơn suôn sẻ, Cục sẽ ra Thông báo ghi nhận sửa đổi và Quý Công ty có thể ghi nhận trực tiếp trên văn bằng hoặc ghi nhân trên cơ sở dữ liệu online của Cục.

– Tài liệu yêu cầu

• Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

• Tài liệu chứng minh việc thay đổi tên và địa chỉ của Chủ ñơn (Thông thường, Người nộp đơn sử dụng bản sao có công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh)

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Cơ hội phát triển mới cho sản phẩm gà Thanh Chương

Sản phẩm gà Thanh Chương (Nghệ An) vừa được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ …

Chat Zalo: 0904340664